Neden Sır Tercüme?

Çeyrek Asrı Aşkın Çalışma Hayatı:

Sır Tercüme Sır Grup bünyesinde devreye alınmış olan ilk faaliyet alanıdır. Şirketin sürdürülebilir büyümesi kuruluş tarihi olan 1989 yılından itibaren sektöründe edindiği tecrübe ve sağladığı uzmanlaşmaya dayalıdır. Değişen konjonktür ve artan rekabet piyasasında varlığımızı devam ettirebilmemiz kaliteden ödün vermeden, müşteri ihtiyaçlarına proakfit çözümler üreterek, bilgi birikimimizi onların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamak üzere kullanmamız ile mümkün olmuştur.

Nitel ve Nicel Kadrolaşma:

Gerek sözlü gerekse yazılı çeviri hizmetinde konularında uzman, akademik ve teknik çevirmen kadrosu ile hizmet vermekteyiz. Bu şekilde her bir müşterimizin ihtiyacına yönelik alanda, dilde ve zaman diliminde gerekli işlemleri tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamış oluruz.

“Sıfır Hata” İş Akış Uygulaması:

“Sıfır Hata” çevirisi talep edilen her tür belgenin taahhüt edilen zaman içersinde içeriğine ve formatına uygun olarak tercümesini yapmak üzere izlediğimiz kalite sürecimizdir.

Sıfır Hata İş Akış Yöntemİmiz:

Çevirisi talep edilen belge konusuna bağlı tasniflenerek ilgili uzman tercümana aktarılır.
Belge formatına birebir uygun şekilde tercüme edilir.
Çeviri tamamlandıktan sonra format ve çeviri uygunluğu kalite güvence prensiplerine uygun olarak bir editör tarafından kontrol ve redaksiyon işlemine tabi tutulur.
Yapılan kontrol sonrasında uygunluğu doğrulanmış çeviri belgesi müşteriye iş başlangıcında konuşulan formatta soft copy ya da hard copy olarak teslim edilir.
Bu iş akışı “Sıfır Hata” ve “Müşteri Memnuniyeti” ilkelerimizi sağlamak için olmazsa olmazımızdır. Sürdürülebilir büyümemiz için defacto olarak uyguladığımız bir kurallar bütünüdür.

Müşteri Bazlı Terminoloji Arşivi:

Beraber çalıştığımız her kurum adına sadece o kuruma ait bir terminoloji arşivi oluşturarak, ilgili kuruma ait tüm çeviri işlerinde standart terimler için standart karşılıklar kullanılmasını sağlayarak yapılan işler arasında tam bir bütünlük sağlamış oluruz.

Kurumsal Firmalarla İşbirliği

Çeviri Hizmeti anlamında pek çok ulusal ve uluslar arası firma ile çalışmaktayız. Bu iş ortaklıklarından edindiğimiz deneyim ile kurumların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek iş ortaklarımıza optimum çözümler sunuyoruz.

 

ADRES

Adres: Sır Tercüme Danışmanlık
Barbaros Bulvarı, Salih Efendi Sok. No:2 K:1
Beşiktaş, İstanbul

İLETİŞİM

Telefon: +90 212 244 7185 / +90 212 258 5403
E-posta: besiktas@sirtercume.com.tr
Fax: +90 212 244 7186