besiktas@sirtercume.com.tr +90 212 244 71 85
Neden Biz?

Neden SIR TERCÜME?

Çeyrek Asrı Aşkın Çalışma Hayatı

Sır Tercüme Sır Grup bünyesinde devreye alınmış olan ilk faaliyet alanıdır. Şirketin sürdürülebilir büyümesi kuruluş tarihi olan 1989 yılından itibaren sektöründe edindiği tecrübe ve sağladığı uzmanlaşmaya dayalıdır. Değişen konjonktür ve artan rekabet piyasasında varlığımızı devam ettirebilmemiz kaliteden ödün vermeden, müşteri ihtiyaçlarına proakfit çözümler üreterek, bilgi birikimimizi onların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamak üzere kullanmamız ile mümkün olmuştur.

Müşteri Bazlı Terminoloji Arşivi:

Beraber çalıştığımız her kurum adına sadece o kuruma ait bir terminoloji arşivi oluşturarak, ilgili kuruma ait tüm çeviri işlerinde standart terimler için standart karşılıklar kullanılmasını sağlayarak yapılan işler arasında tam bir bütünlük sağlamış oluruz.

Nitel ve Nicel Kadrolaşma

Gerek sözlü gerekse yazılı çeviri hizmetinde konularında uzman, akademik ve teknik çevirmen kadrosu ile hizmet vermekteyiz. Bu şekilde her bir müşterimizin ihtiyacına yönelik alanda, dilde ve zaman diliminde gerekli işlemleri tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamış oluruz.

“Sıfır Hata” İş Akış Uygulaması

“Sıfır Hata” çevirisi talep edilen her tür belgenin taahhüt edilen zaman içersinde içeriğine ve formatına uygun olarak tercümesini yapmak üzere izlediğimiz kalite sürecimizdir.

Yazılı Çeviri

YAZILI ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Sektörlerinde akademik ve pratik anlamda tecrübeli, çeviri konusunda uzman tercüman kadromuz ile verdiğimiz çeviri hizmetidir. Bu hizmet kapsamında iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere farklı konu başlıkları altında geniş kadromuz ile çözümler üretmekteyiz.

Yeminli - Noter Tasdikli Tercüme

Noter onayı (tasdik) gerektiren çeviriler için belgenin noter onaylı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi zorunludur. Bu tür belgeler için noter yeminli uzman tercüman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Ayrıca bu hizmet kapsamında dosyanızı “Noter Onayı” almış hali ile teslim alabilirsiniz.

Teknik Tercüme

Sektör bazlı farklı terminoloji ve formatlar bazında çeviri yapılması gereken belgeleri kapsar. Bu içerikteki belgelerin tercümesinde akademik geçmişi ve sektör deneyimi olan tercümanlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Ticari ve Hukuki Tercüme

Ticari ve Hukuki dokümanlar kapsamı ve bağlayıcılığı açısından oldukça önemli dokümanlardır. Bu dokümanların çevirisinde; ilgili terminolojiye hâkim olmak, çevirisi yapılan sektörde deneyim sahibi olmak doğru çevirinin doğru yapılması için temel gerekliliklerdir. Aynı şekilde bilgilerin gizliliği de yine bu tür dokümanlarda oldukça önemlidir.

Vize Başvuru Belgeleri

Vize başvurusunda talep edilen evrakları içerir. Vize danışmanlık hizmetimizde çalışan çevirmen kadromuz ile bu hizmeti vermekteyiz.

Akademik Tercüme

Akademik alanda yapılan çalışmaları içeren belgeleri kapsar. Bu alanda çeviri ihtiyacı olan müşterilerimize akademik hayatta faal olan tercümanlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Öğrenim Belgeleri

Yurt İçi, Yurt Dışı, Erasmus vb… öğrenim başvurularında ya da kabullerinde gerekli olan belgeleri kapsar. Eğitim Danışmanlık bazlı çevirmen kadromuzla bu hizmeti vermekteyiz.

Tanıtım Belgeleri

Kurumların tanıtım amaçlı yaptığı dokümanları kapsar. Bu kapsamda verilen belgelerin kendi formatlarına birebir uygun olarak ve içeriklerine bağlı uzman kadromuzla çevirisini yapmaktayız.

Web Sitesi İçerikleri

Kurumların web sitelerini çok dilli yapmak üzere ihtiyaç duydukları çevirileri kapsar. Bu bağlamda internet terminolojisine hakim ekibimiz ile birlikte İngilizce, Fransızca, İspanyolca,Almanca başta olmak üzere çeşitli dillerde hizmet vermekteyiz.

Sözlü Çeviri

SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Yazılı çevirilere ek olarak daha fazla odak ve dikkat gerektiren tercümelerdir. Sözel olarak anında çeviri yapıldığından çevirmene tekrar bir kontrol ya da düzenleme şansı tanımaz. Telaffuz, diksiyon gibi sözlü iletişim araçlarının çeviri kalitesine en az o konuya hakimiyet kadar etkisi vardır. Bu başlık altında iki alanda hizmet vermekteyiz.

Konuşmacının söylediklerinin anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde cümleler halinde karşı tarafa tercüme edildiği sözlü tercüme türüdür. Cümleler bütünlük içerisinde doğrudan karşı tarafa tercüme edilir. Bu kapsamda ardıl tercüme hizmeti verebildiğimiz konular ana başlıklarıyla aşağıdaki gibidir:

Noterler huzurunda verilen hizmet türleri

İş toplantıları, karakol nezdin’deki sorgulamalar

Tüm resmi kurumlarda (Tapu Daireleri, Mahkeme salonları vb.) hizmet türüne esas olmak üzere refakat etmek.

Konuşmacının söylediklerinin birebir, eşzamanlı olarak, cümlenin bitimini beklemeden karşı tarafa özel sistemler vasıtasıyla aktarıldığı tercüme türüdür. Kendi içinde uzmanlık gerektiren ayrı bir alandır. Tamamen bu konu üzerine uzmanlaşmış tercümanlar aracılığı ile bu hizmeti vermekteyiz.

İLETİŞİM

İLETİŞİM

Adres:

Barbaros Bulvarı, Salih Efendi Sok. No:2 K:1
Beşiktaş, İstanbul

E-posta:

taksim@sirtercume.com.tr

Telefon:

+90 212 244 7185
+90 212 258 5403